^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Spolupráce s ČČK

 Zhruba polovina našich členů se účastní společných setkání s Otrokovickou skupinou Českého červeného kříže, kde společně prohlubujeme naše znalosti první pomoci. Tato setkání probíhají 1x za 14 dní ve skautské klubovně na Baťově. Kromě nacvičování první pomoci a vzdělávání se ve zdravovědě jsme s těmito dvěmi organizacemi také spustili společnou akci pomoci Ukrajině. Tuto vzájemnou spolupráci vidíme jako velký obustranný přínos.

SDZO

 

 

Alpinning

V sobotu 8.11. se někteří naši členové zúčastnili tréninku alpinningu na Sportcentru v Otrokovicích. Děkujeme paní majitelce Tereze Jurygáčkové, která nám umožnila tuto jednorázovou bezplatnou návštěvu a novou zkušenost. Všem zúčastněným se trénink líbil a někteří budou v tomto sportu pokračovat.

http://www.alpinningotrokovice.cz/

SDZO