^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Jízda králů Vlčnov

Ve dnech 30.-31. května naše sdružení pomáhalo organizovat jubilejní 70. výročí folklorní akce: Jízda Králů Vlčnov, která je od roku 2011 zapsána do seznamu nehmotného kulturního dědictví lidstva Unesco.

Možnost pomáhat na takto prestižní akci byla pro nás čest i zajímavá zkušenost s tradicemi našeho národa.

Lidé byli přátelští, atmosféra skvělá a zážitek jedinečný nejen ze samotného průvodu, ale i z podpůrného programu výstavy lidových řemesel, prodeje tradičních výrobků, ale i možnosti ochutnávek.

Překvapila nás obrovská účast. Odhadujeme na 6000 lidí z celého světa. Úsměvný byl zážitek s cca 80 letou dámou z USA. Původně Češka, která odjela do USA v šesti letech, ale nezapomněla svůj rodný jazyk. Mile úsměvnou češtinou požádala o vysvětlení trasy průvodu a povídá mi. Víte, mladíku takové akce my v Kalifornii nemáme. Mladíku mi nikdo neřekl už cirka 20 let, takže jsem paní zajistil protekční místo na chodníku, odkud fotila jak Japonec na Staromáku.

Co se nám na akci velmi líbilo, byla bezproblémovost. Lidé dbali pokynů pořadatelů, takže doufáme, že nás za rok pozvou zase.

 

Dušan Rudecký

Prezentace v Horní Bečvě

 

Dne 22.5. jsme prezentovali práci SDZO velitelům krizových štábů z celé republiky. Předváděli jsme jim naši Máňu - jak vypadala, co všechno jsme na ní zatím udělali a co se ještě dělat bude. Prezentovali jsme také naši dosavadní činnost. Poznali jsme mnoho zajímavých lidí z oblasti krizového řízení, kteří mají mnoho zkušeností a o některé se s námi i stihli během prezentace podělit. Setkali jsme se z převážné části s kladnými ohlasy, což dokazuje i to, že jsme dostali nabídku udělat přednášku o misi na Ukrajinu na jedné z Olomouckých vysokých škol.

 

Máňa Blend

Velké díky pražírně kávy Fiery Bean a jejímu majiteli panu Pavlu Gráfovi za pěkný dárek pro naše sdružení. Káva se nám bude hodit při některých našich únavných činnostech. A to auto na balíčku je opravdu naše Máňa :)