^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Spolupráce s ČČK

 Zhruba polovina našich členů se účastní společných setkání s Otrokovickou skupinou Českého červeného kříže, kde společně prohlubujeme naše znalosti první pomoci. Tato setkání probíhají 1x za 14 dní ve skautské klubovně na Baťově. Kromě nacvičování první pomoci a vzdělávání se ve zdravovědě jsme s těmito dvěmi organizacemi také spustili společnou akci pomoci Ukrajině. Tuto vzájemnou spolupráci vidíme jako velký obustranný přínos.

SDZO