^ Back to Top

SDZO

Svaz dobrovolných záchranářů Otrokovice

Prezentace na škole ochrany osob a majetku

V pátek 20. února 2015 jsme prezentovali naši techniku, vybavení, loňskou misi na Ukrajinu, nadcházející misi do Sýrie a vlastně celkově celé SDZO pro Střední školu ochrany osob a majetku ve Zlíně. Během 3 hodin se na naší prezentaci vystřídaly 4 třídy, celkem asi 100 studentů. Doufáme, že se prezentace líbila a věříme, že takových akcí bude přibývat. Největší přínos této akce pro nás je to, že jeden ze studentů se rozhodl k nám připojit, za což jsme moc rádi, protože čím víc dobrých lidí, tím více dobrých skutků.